Prodhim

Prodhimi i distancerave me dimensione të ndryshme dhe cilësi të garantuar.

Prodhim

Distancera me dimenzione
13 deri më 110 cm

Të dizajnuara për të përmirsuar procesin e ndërtimit, duke siguruar që latimi i mureve dhe shtyllave të jetë i precizionuar dhe i qëndrueshëm

Garancion
Cilësi
Siguri